04

Jan

Cwrs Ioga Cymraeg

  • .
  • January 4, 2021 12:00 am - March 31, 2021 12:00 am
  • Event by:
Create-Your-Yoga-Practice-2.zip

About Cwrs Ioga Cymraeg

Dwi’n edrych mlaen gymaint am hyn! Methu disgwl i helpu mwy o bobol.
Ydych chi eisiau teimlo yn hapusach yn eich corff? Ar yr un pryd eisiau teimlo yn:
• Gryfach
• Fwy ffit
• Llai stressed
• Fwy hyblyg
Pam ddim trio IOGA?!
Os yr ydych wastad yn rhoi eich amser i pawb arall, a gadael dim ar ol i chi eich hunain, yn aml wedi blino, stressed, wedi colli rheolaeth o’ch amser a’ch corff mae’r cwrs Ioga yma yn berffaith i chi. Ella eich bod wedi trio un dosbarth o’r blaen neu ella di trio dechra ymarfer mwy nag unwaith ond erioed wedi sticio, dwi yma i helpu chi!
Mae’r cwrs yn cychwyn yn 2021!!
Mi fyddwch yn cael
• 12 x Gwers Ioga Byw Dros Zoom (I’m gymeryd yn y 3 mis gynta o 2021)
• 8 x gwers Ioga wedi ei recordio o flaen llaw
• 4 x Myfyrdod wedi ei recordio o flaen llaw
Mi fyddwn hefyd yn rhoi ychydig o bethau ychwanegol! 😉
Ar y funud mae hyn i gyd ar gael am £50!! Mi fydd y pris yn codi i £75 ar y 06/12/2020 😊
Mi fydd y cwrs yn cychwyn ar y 4ydd o Ionawr 2021, ond mi fedrwch benderfynnu eich bod yn barod am y newid yma ag cymeryd y cam gyntaf tuag at teimlo yn well yn eich hunain!
Linc isod a dwi wastad yma os nad yr ydych yn siwr os mai dyma yw’r peth cywir i chi. Dwi’n licio meddwl fy mod yn gyfeillgar a dwi’n gwbod fy mod yn ddigon hapus i helpu 😊

Other events by Soul Focus Yoga

04

Jan

Cwrs Ioga Cymraeg

  • .
  • January 4, 2021 12:00 am - March 31, 2021 12:00 am
  • Event by:
Create-Your-Yoga-Practice-2.zip

About Cwrs Ioga Cymraeg

Dwi’n edrych mlaen gymaint am hyn! Methu disgwl i helpu mwy o bobol.
Ydych chi eisiau teimlo yn hapusach yn eich corff? Ar yr un pryd eisiau teimlo yn:
• Gryfach
• Fwy ffit
• Llai stressed
• Fwy hyblyg
Pam ddim trio IOGA?!
Os yr ydych wastad yn rhoi eich amser i pawb arall, a gadael dim ar ol i chi eich hunain, yn aml wedi blino, stressed, wedi colli rheolaeth o’ch amser a’ch corff mae’r cwrs Ioga yma yn berffaith i chi. Ella eich bod wedi trio un dosbarth o’r blaen neu ella di trio dechra ymarfer mwy nag unwaith ond erioed wedi sticio, dwi yma i helpu chi!
Mae’r cwrs yn cychwyn yn 2021!!
Mi fyddwch yn cael
• 12 x Gwers Ioga Byw Dros Zoom (I’m gymeryd yn y 3 mis gynta o 2021)
• 8 x gwers Ioga wedi ei recordio o flaen llaw
• 4 x Myfyrdod wedi ei recordio o flaen llaw
Mi fyddwn hefyd yn rhoi ychydig o bethau ychwanegol! 😉
Ar y funud mae hyn i gyd ar gael am £50!! Mi fydd y pris yn codi i £75 ar y 06/12/2020 😊
Mi fydd y cwrs yn cychwyn ar y 4ydd o Ionawr 2021, ond mi fedrwch benderfynnu eich bod yn barod am y newid yma ag cymeryd y cam gyntaf tuag at teimlo yn well yn eich hunain!
Linc isod a dwi wastad yma os nad yr ydych yn siwr os mai dyma yw’r peth cywir i chi. Dwi’n licio meddwl fy mod yn gyfeillgar a dwi’n gwbod fy mod yn ddigon hapus i helpu 😊

Other events by Soul Focus Yoga